Умови реєстрації

БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ФОРУМУ «МАКСНЕТ» ОЗНАЧАЄ, ЩО ВИ ПОВНІСТТЮ ПРОЧИТАЛИ, ЗРОЗУМІЛИ І ЗГОДИ З УМОВАМИ НИЖЕВИКЛАДНОЇ УГОДИ, ЗОБОВ'ЯЗАЄТЬСЯ ЇХ НАДЗОВ'ЯДЕННЯ ЇХ НАЗНАЧИТЬ. УМОВИ КОРИСТУВАЛЬНОЇ УГОДИ ТА ДОДАТКІВ ДО НЬОГО ЯВЛЯЮТЬСЯ ІСТОТНИМИ І ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ.

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Форум – інтернет-ресурс, розміщений за адресою forum.maxnet.ua.
1.2 Власник Форуму - ТОВ «МАКСНЕТ»
       1.3 Контент – фото-, відео-, аудіо-, графічні та текстові матеріали, розміщені Адміністрацією або Користувачами.
       1.4 Користувач — особа, зареєстрована як учасник Форуму та яка уклала цю Угоду.
       1.5 Адміністрація – особи, уповноважені Власником Форуму на спеціальне використання Форуму, в тому числі управління, та діючі від імені Власника Форуму, якщо не зазначено інше.
       1.6 Модератор — особа, яка уповноважена Адміністрацією на здійснення контролю за виконанням Користувачами цієї Угоди та Правил Форуму та має повноваження щодо застосування до Користувачів дій від імені Адміністрації, передбачених цією Угодою.
       1.7 Законодавство – законодавство країни, яка є країною реєстрації (установи) Власника Форуму, а також законодавство країни громадянства (реєстрації) або постійного місцезнаходження Користувача.
       1.8 Реєстрація як учасник Форуму — створення Облікового Запису Користувача у вигляді набору умовних ідентифікаційних даних Користувача, за допомогою яких Користувач здійснює доступ до Форуму.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
      2.1 Користувач гарантує, що на нього не поширюються законодавчі обмеження на використання онлайн-послуг, що він має всі необхідні повноваження для укладення цієї Угоди.
      2.2 Ця Угода з усіма додатками до неї для стислості надалі називається Угодою. Усі додатки до Угоди є її невід'ємною частиною та є обов'язковими для виконання сторонами. Додатки до Угоди розміщуються Адміністрацією на Сайті та включають Правила Форуму.
      2.3 Ця Угода може бути змінена або доповнена Адміністрацією у будь-який час, у тому числі шляхом розміщення (публікації) нової її редакції. Про зміну та доповнення Адміністрація повідомляє Користувача шляхом публікації на Форумі. Після отримання такого повідомлення Користувач зобов'язується негайно ознайомитися з змінами та доповненнями Угоди, що відбулися. Продовження Користувачем використання Форуму після отримання повідомлення про зміни та доповнення Угоди є висловленням згоди Користувача з ними.
      2.4 Власник Форуму та Адміністрація не несуть відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки або шкоди, завдані Користувачеві, у тому числі його комп'ютеру, програмному забезпеченню або іншому майну у зв'язку з використанням Форуму, у тому числі у зв'язку із застосуванням до Користувача обмежень щодо використання можливостей Форуму за порушення правил цієї Угоди та Правил Форуму.
      2.5 Надання Власником Форуму або Адміністрацією Користувачеві доступу до участі в обговореннях, використання можливостей та сервісів Форуму здійснюється на безоплатній основі.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ
      3.1 При порушенні Користувачем чинної Угоди: Адміністрація має право без попереднього повідомлення в односторонньому порядку повністю або частково обмежити доступ Користувача до Форуму, видалити всі дані, Контент та Матеріали Користувача, а також відмовити Користувачу в подальшому доступі до Форуму, не відповідаючи за будь-який бути заподіяний Користувачеві такою дією.
      3.2 Адміністрація залишає за собою право повністю або частково обмежувати функціональність Форуму з технічних, технологічних, профілактичних або інших причин на власний розсуд із попереднім повідомленням Користувачів або без нього.
      3.3 Усі теми, розділи та підрозділи Форуму, а також правила їх формування можуть змінюватись Адміністрацією без обов'язкового повідомлення Користувачів як до, так і після внесення змін.
      3.4 Матеріали, розміщені Користувачем на Форумі, що порушують цю Угоду або чинне Законодавство, можуть бути видалені Модератором або Адміністрацією без попередження автора та інших Користувачів.
      3.5 Матеріали та Контент, що розміщуються на Форумі, які порушують виключні права на об'єкти авторської власності, будуть видалені Адміністрацією, на вимогу правовласника.
      3.6 Адміністрація має право в порядку збору статистичних даних відстежувати та зберігати інформацію про IP-адреси доступу Користувача до Форуму та використовувати файли технічної інформації (cookies), які розміщуються на персональному комп'ютері Користувача.
      3.7 У разі якщо в діях Користувача вбачаються ознаки кримінального злочину, Адміністрація має право передати наявні дані про Користувача до правоохоронних органів. Крім того, Адміністрація має право передати наявні у неї дані про Користувача до правоохоронних органів на запит останніх у випадках та порядку, передбачених Законодавством.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
      4.1 Користувач зобов'язується дотримуватися цієї Угоди та своєчасно ознайомлюватись з чинною редакцією Угоди.
      4.2 У разі незгоди Користувача з чинною Угодою, Користувач зобов'язаний припинити активність на Форумі.
      4.3 Користувач зобов'язується не розкривати та не передавати третім особам свої ідентифікаційні дані, за якими можлива авторизація Користувача на Форумі.
      4.4 Користувач має право ставити запитання на Форумі, брати участь у відкритих обговореннях, пропонувати та створювати теми для обговорення, оцінювати відповіді та теми.

5. КОРИСТУВАЧУ ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ НАСТУПНІ ДІЇ:
      5.1 Використовувати Обліковий Запис іншої особи, а також відчужувати або іншим чином передавати свій або набувати, в тому числі шляхом обміну або отримання в дар, Вчений Запис іншої особи.
      5.2 Використовувати Форум у будь-який спосіб, який може перешкодити нормальному функціонуванню Форуму.
      5.3 Використовувати автоматизовані скрипти для збирання інформації чи іншого взаємодії з об'єктами Форуму.
      5.4 Використовувати контактну інформацію Користувачів для розсилки небажаної інформації (спаму).
      5.5 Розміщувати на Форумі Контент виняткових прав без згоди їхніх правовласників.
      5.6 Розміщувати на Форумі особисту інформацію третіх осіб без їхньої згоди, у тому числі домашні адреси, телефони, паспортні дані.
      5.7 Розміщувати на Форумі комерційну рекламу, комерційні пропозиції, агітаційну інформацію та будь-яку іншу нав'язливу інформацію, крім випадків, коли розміщення такої інформації погоджено з Адміністрацією.
      5.8 Розміщувати на Форумі матеріали, що ображають чи принижують честь та гідність інших Користувачів або третіх осіб, або посилання на такі матеріали.
      5.9 Використовувати на Форумі нецензурну лексику, у тому числі використовувати її на ім'я Користувача.
      5.10 Розміщувати на Форумі шкідливі програми або посилання, які можуть містити або шкідливі програми.
      5.11 Розміщувати на Форумі матеріали порнографічного характеру або посилання на них.
      5.12 Розміщувати на Форумі погрози, заклики до насильства та вчинення протиправних дій.
      5.13 Розміщувати на Форумі матеріали з елементами насильства, жорстокості, расової, міжнаціональної чи міжрелігійної ворожнечі, а також посилання на такі матеріали.
      5.14 Пропагувати та демонструвати на Форумі атрибутику чи символіку, заборонену Законодавством України.
      5.15 Пропагувати на Форумі злочинну діяльність, розміщувати посібники зі скоєння протиправних дій.
      5.16 Розміщувати на Форумі будь-яку іншу інформацію, яка, на думку Адміністрації, є небажаною, порушує норми моралі та етики, порушує чинне законодавство України.
      5.17 Вчиняти будь-які інші протиправні чи злочинні дії.

6. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА
      6.1 Виняткові права на об'єкти інтелектуальної власності Форуму належать Власнику Форуму. Всі права захищені.
      6.2 Авторські права на Матеріали та Контент, розміщені на Форумі, належать Користувачам або іншим законним правовласникам, які їх створили.
      6.3 Адміністрація надає Користувачеві право на використання Матеріалів інших Користувачів шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробки (у тому числі роздруківки копій) та інших прав — виключно з метою некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання може зашкодити інтересам правовласника, охоронюваних законом.

7. САЙТИ ТА МАТЕРІАЛИ ТРЕТІХ ОСІБ
      7.1 Форум містить посилання на інші сайти в Інтернеті, а також програми, фото-, відео-, аудіо-, графічні та текстові матеріали, що належать третім особам.
      7.2 Розміщення посилань на сайти чи матеріали третіх осіб на Форумі не означає підтримки, схвалення чи рекомендації даних сайтів чи матеріалів Адміністрацією.
      7.3 Адміністрація не несе відповідальності за будь-які матеріали третіх осіб, розміщені на Форумі або на сайтах третіх осіб, доступних за посиланнями з Форуму, включаючи, але не обмежуючись будь-якими думками чи твердженнями.
      7.4 Перехід за посиланнями на сайти третіх осіб, встановлення програм третіх осіб або інше використання матеріалів третіх осіб Користувач здійснює свій страх і ризик.
      7.5 Дія цієї Угоди не поширюється на будь-які програми, матеріали чи сайти третіх осіб.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
      8.1 Користувач несе особисту відповідальність за будь-які матеріали або іншу інформацію, які він розміщує на Форумі або іншим чином повідомляє іншим Користувачам, або доводить до загальної інформації.
      8.2 Користувач несе відповідальність перед Адміністрацією та третіми особами за недотримання умов цієї Угоди.
      8.3 Користувач відшкодовує Адміністрації та третім особам будь-які збитки, завдані у зв'язку з його діями, включаючи, але не обмежуючись порушенням цієї Угоди, авторських, виняткових чи інших прав.
      8.4 Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку поведінку Користувачів або третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, крадіжку, знищення або неправомірний доступ до матеріалів Користувачів.
      8.5 Адміністрація та Власник Форуму, а також їхні представники за жодних обставин не несуть відповідальності перед Користувачами або іншими третіми особами за будь-яку непряму, випадкову, ненавмисну шкоду, включаючи, але не обмежуючись, втрачені дані, шкоду честі, гідності чи діловій репутації, втрачену вигоду , викликані використанням Форуму, його складових частин та матеріалів, доступ до яких було отримано за допомогою Форуму, навіть якщо Адміністрація не вказувала на можливість такої шкоди.
      8.6 Адміністрація звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо таке невиконання з'явиться наслідком дії непереборної сили (форс-мажор), тобто надзвичайних та неупереджених сторонами за умов обставин, у тому числі масових заворушень, заборонних дій влади, стихій лих, пожеж, катастроф, а також внаслідок збоїв у телекомунікаційних та енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ або виведення програм програмного або апаратного комплексу.

9. ЗБЕРІГАННЯ ПРАВ
      Решта всіх прав, не зазначених у явному вигляді в Угоді, зберігаються за Власником Форуму.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
      10.1 Ця Угода є угодою між Власником Форуму в особі Адміністрації та Користувачем щодо умов використання Користувачем Форуму. Ця Угода набирає чинності з моменту її прийняття Користувачем та діє протягом невизначеного часу.
      10.2 У разі порушення Користувачем п.1 розділу 5 цієї Угоди, що передбачає заборону використання Облікового Запису, створеного іншою особою, відчуження свого Облікового Запису або придбання Облікового Запису, створеного іншою особою, Адміністрація має право відмовитися від виконання цієї Угоди в односторонньому порядку.
      10.3 Питання, не врегульовані цією Угодою, визначаються відповідно до законодавства України. Суперечки, пов'язані з укладанням, виконанням та розірванням цієї Угоди, підлягають розгляду в суді України, відповідно до матеріального та процесуального права. При цьому Користувач визнає, що країною, в якій він ознайомився із запрошенням укласти цю Угоду, а також країною, в якій він вжив дії щодо укладання цієї Угоди, є країна реєстрації (установи) Власника Форуму (Україна).